การติดตั้งภาษา Python และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม IDE

การพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมให้ปัจจุบันมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมาย และเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือ IDE หรือ Integrated Development Environment IDE ที่นิยมใช้ในการพัฒนาภาษา python อาทิเช่น PyCharm , PyDev , Spyder , Visual Studio Code เป็นต้น ซึ่งในบทเรียนนี้ เราเลือกใช้งาน PyCharm เนื่องจากใช้งานง่าย และติดตั้งภาษา python ให้อัตโนมัติ การติดตั้ง PyCharm IDE ดาวโหลด PyCharm Edu >> https://www.jetbrains.com/education/download/#section=pycharm-edu 2. ติดตั้ง PyCharm 2.1 กด Next > และ เลือก folder ที่จะติดตั้ง 2.2 เลือก Python เวอร์ชั่น 3 ขึ้นไป ในที่นี่เลือก PythonContinue reading “การติดตั้งภาษา Python และเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม IDE”