วิทยาการคำนวณ ผู้ปกครองสอนอะไรลูกได้บ้าง??

หลังเปิดตัว วิชาวิทยาการคำนวน ที่ผ่านมา ผู้ปกครองยังมีความกังวลในหลายๆเรื่อง เช่น ลูกจะเรียนได้ไหม? ส่งเรียนพิเศษที่ไหนดี? สอนลูกเขียนโปรแกรมได้อย่างไร? และอีกร้อยแปดคำถาม ก่อนที่จะตอบคำถาม เราลองมารู้จักวิชาวิทยาการคำนวนกันก่อนดีกว่า วิชาวิทยาการคำนวน คือวิชาที่เน้น 1. กระบวนการคิด เชื่อมโยงและแก้ไขปัญหา สามารถใช้จินตนาการ(ความคิดเชิงนามธรรม) ได้ 2. รู้จัก และปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3. รู้เท่าทันสื่อและข่าวสารบนสังคมออนไลน์ รู้จักการสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ จะเห็นว่า วิชาวิทยาการคำนวน คือวิชาที่สอนวิธีคิด และวิธีอยู่ร่วมในสังคม 4.0 ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและข่าวสาร โดยคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเท่านั่น ไม่ใช้หัวใจสำคัญของการเรียนวิชาวิทยาการคำนวน เพราะ เด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ แต่เด็กทุกคนต้องคิด แก้ไขปัญหาเป็น คำถามล่ะ? คำถามควรเปลี่ยนใหม่ ผู้ปกครองสอนอะไรลูกได้บ้าง? คำตอบคือ 1. ฝึกให้ลูก คิดและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น วางแผนและเตรียมอุปกรณ์ ก่อนไปโรงเรียน หรือท่องเที่ยว ,การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น แวะซื้อของก่อน หรือกินข้าวก่อน (ถามเหตุผลด้วยทุกครั้ง) 2. สอนให้รู้จักเทคโนโลยี เริ่มจากพื้นฐานที่เห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันContinue reading “วิทยาการคำนวณ ผู้ปกครองสอนอะไรลูกได้บ้าง??”