แชร์หนังสือฟรี แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ – สสส

หนังสือจะกล่าวถึงสถิติการใช้งานออนไลน์ของเยาวชน และภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ รวมถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น อาทิเช่น ภัยจากสื่อลามก ,การพนันออนไลน์ ,การล่อลวง หรือการกลั่นแกล้งเป็นต้น เป็นหนังสือดีๆ ที่ผู้ปกครองหรือคุณครู ควรนำไปใช้สอนลูกหลาน และนักเรียน ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 7-12 ปี สำหรับพ่อแม่และครู – สสส

หนังสือที่กล่าวถึง ทักษะสมอง Executive Functions (EF) ไปนำไปสู่ความสำเร็จ การทำงานของสมอง การพัฒนาการเด็กวัย 7 -12 และการส่งเสริมทักษะสมอง เพื่อให้สร้าง การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) และ การกำกับตนเอง (Self-Regulation) ขึ้นในเด็กวัย 7 -12 ปี พร้อมทั้ง “เทคนิควินัยเชิงบวก” เสริมสร้างสมองให้มีกระบวนการคิดที่แข็งแรง ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 13-18 ปี สำหรับพ่อแม่และครู – สสส

คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กวัย 13-18 ปี สำหรับพ่อแม่และครู กล่าวถึงการพัฒนาสมองในวัย 13-18 ปี และทักษะ EF ตามด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาทักษะ EF ตามด้วยกรณีศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะสมอง EFในเด็กวัย 13-18 ปี คือ กรณีศึกษา โรงเรียนปัญญาประทีป กรณีศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หนังสือดีที่ พ่อแม่ ครูทุกท่านสามารถนำไปใช้ เพื่อเสริมสร้างต่อเติมชีวิตวัยรุ่นไทย ช่วยให้เกิดบุคลิกภาพของการ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” เติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพ ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ คู่มือพ่อแม่ พัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ปฏิสนธิ-3 ปี – สสส

หนังสือที่กล่าวถึง ทักษะสมอง Executive Functions (EF) และการพัฒนาทักษะสมองตามวัย พัฒนาการของทักษะสมอง EF ในทารกขวบปีแรก นมแม่สร้างเสริมทักษะสมอง EF ให้ลูก พัฒนาการของทักษะสมอง EFในเด็กวัย 1-2 ปี (13-24 เดือน) พัฒนาการของทักษะสมอง EFในเด็กวัย 2-3 ปี (25-36 เดือน) สภาพแวดล้อม ครอบครัว ชุมชน และบทบาทพ่อแม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กวัยแรกเกิด-3 ปี 7 วิธีพัฒนาลูกสมวัย สมองดี เพื่อเสริมสร้างทักษะสมอง Executive Functions (EF) ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ