ภัยคุกคามโดยใช้โปรแกรมมัลแวร์ (malicious software)

มัลแวร์ (Malware) หรือชื่อเต็ม Malicious Software คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น Virus, Worm, Backdoor ,Trojan, Logic bomb,Spyware,Adware,Ransomware เป็นต้น ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายคล้ายไวรัส โดยไวรัสคอมพิวเตอร์ทำสำเนาตัวเอง และกระจายตัวเองจากไฟล์หนึ่งไปสู่อีกไฟล์หนึ่ง ผ่านการใช้งานของผู้ใช้ ความเสียหายมีตั้งแต่การสร้างความรำคาญ ไปจนถึงการทำลายข้อมูลให้เสียหาย เวิร์ม (worm)  คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยช่องโหว่ในระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย  สร้างความเสียหายกับเครื่องที่ติดและระบบเครือข่ายจนไม่สามารถใช้งานได้ ม้าโทรจัน (trojan horse) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายโปรแกรมทั่วไปเพื่อหลอกให้ผู้ใช้ติดตั้งและเรียกใช้งาน เมื่อใช้งานโปรแกรมจะทำการควบคุมเครื่อง จุดประสงค์มักใช้เพื่อเอาความลับต่างๆ   ชื่อม้าโทรจันมาจากเรื่องสงครามเมืองทรอย ที่โอดิสเซียศออกอุบายให้ทหารสร้างม้าไม้ไปวางหน้ากำแพงเมืองทรอยแสร้งว่ายอมแพ้ เมื่อทหารเมืองทรอยนำม้าไม้เข้าไปในเมือง พอตกดึก ทหารภายในม้าไม้ก็ออกมาเปิดประตูเมืองให้ทหารกรีกเข้ามาได้สำเร็จ ประตูกล (backdoor/trapdoor) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แอบเปิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าไปคุมคามคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายโดยไม่มีใครรู้  โดยส่วนมากจะเป็นการขโมยข้อมูลที่เป็นความลับ ประตูกลมักใช้ร่วมกับม้าโทรจัน ระเบิดเวลา (logic bomb) คือContinue reading “ภัยคุกคามโดยใช้โปรแกรมมัลแวร์ (malicious software)”