แชร์หนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย – สสส

Executive Function (EF) หรือ ทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต เป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาเด็ก ในคู่มือครูนี้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วย ทักษะสมอง EF คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร ทำงานอย่างไร ทำไมเราต้องสนใจ และ มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างไร อธิบายปัจจัยและกระบวนการในการเสริมสร้างทักษะสมองให้กับเด็ก ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง เนื้อหาในคู่มือครูนี้ ผสมผสานความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ภาคปฎิบัติของคุณครู ทำให้อ่านเข้าใจง่าย และนำไปปฎิบัติได้ทันที หวังว่าคุณครูทุกคนจะนำไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์กับเด็กๆต่อไป ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

แชร์หนังสือ เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับครูปฐมวัย – สสส

หนังสือ EF Guideline นี้ เป็นคู่มือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ “การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF” สำหรับครูปฐมวัย จะช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยครอบคลุมการวางเป้าหมายการจัดกิจกรรม และการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EFให้เป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ภายในหนังสือกล่าวถึง การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ต้องคำนึงถึงหลัก 3 ประการ และ องค์ประกอบของการออกแบบการจัดการเรียนรู พร้อมทั้งแสดงเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อออกแบบ เป็นหนังสือดี ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ