การเขียนโปรแกรมไพทอนในโหมดสคริปต์

โหมดสคริปส์ (script mode) คือ โหมดที่ผู้ใช้เขียนคำสั่งรวมจนเป็นโปรแกรมเสร็จแล้ว และทำการบันทึกไฟล์  ตัวแปรภาษาจะไล่อ่านและทำงานตามคำสั่งตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุด

ข้อดีคือ ผู้ใช้สามารถบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์ เพื่อนำมาใช้ หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

โหมดอิมมีเดียท หรือ โหมดสคริปต์ ควรเลือกใช้แบบไหนดี
1. โหมดอิมมีเดียท ใช้ในการทดสอบโปรแกรม หรือคำสั่งก่อนนำมาใช้
2. โหมดสคริปต์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานจริง

ตัวอย่างที่ 1 การเขียนโปรแกรมบน PyCharm Edu

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโหมดสคริปส์

  1. สร้างโปรเจคต์
    เลือกที่เมนู File เลือก New Project

ตั้งชื่อให้กับโปรเจกต์ แล้วคลิกปุ่ม Create

โปรเจกต์ คือที่เก็บไฟล์โปรแกรมไพทอนที่นักเรียนสร้างขึ้น

2. สร้างไฟล์โปรแกรมไพทอน
เลือกที่เมนู File เลือก New… แล้วเลือก Python File

ได้ไฟล์ไพทอนสำหรับเขียนโปรแกรม

3. ทดสอบเขียนโปรแกรม
ทดสอบโดยการเขียนคำสั่ง print

print('Hello Pyhon')

คลิกปุ่ม Execute รูป สามเหลี่ยมสีเขียว
ผลลัพท์ที่ได้ คือ แสดงข้อความ Hello Python ออกทางหน้าจอ

ตัวอย่างที่ 2 ทดสอบเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม

  1. สร้างไฟล์ไพทอน และตั้งชื่อว่า CircleArea.py

2. จากสูตรพื้นที่วงกลม

  1. ต้องทำการรับข้อมูลค่า r หรือ รัศมีของวงกลม
  2. ใช้ค่าพาย โดยเรียกใช้จากโมดูล math
    from math import pi
  3. คำนวนโดยใช้สูตร
  4. แสดงผลลัพท์ออกทางหน้าจอ

โปรแกรม

from math import pi

radius = float(input("รัศมีของวงกลม "))
area = pi * (radius ** 2)
print("พื้นที่วงกลม: ",area)

3. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

สรุป

โหมดสคริปส์ (script mode) คือ โหมดที่ผู้ใช้เขียนคำสั่งรวมจนเป็นโปรแกรมเสร็จแล้ว และทำการบันทึกไฟล์  ตัวแปรภาษาจะไล่อ่านและทำงานตามคำสั่งตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุด

อ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 – สสวท.

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: