การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และผังงาน (Flowchat) 2

รูปแบบการเขียนรหัสลำลอง และผังงาน

การเขียนรหัสลำลองและผังงานมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
1. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบลำดับ
2. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข
3. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไขทำซ้ำ


1. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบลำดับ

เป็นลักษณะการทำงานที่มีลำดับการทำงานที่แน่นอน เรียงจากบนลงล่าง


2. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข

เป็นลักษณะการทำงานแบบมีทางเลือกใช้สำหรับการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกขั้นตอนการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด


3. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไขทำซ้ำ

เป็นลักษณะการทำงานแบบมีทางเลือกใช้สำหรับการทำงานที่ต้องมีการทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด


สรุป

การเขียนรหัสลำลองและผังงานมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
1. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบลำดับ
2. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข
3. การเขียนรหัสลำลองและผังงานแบบกำหนดเงื่อนไขทำซ้ำ

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: