การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา

การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็น คือกระบวนการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม เนื่องจากปัญหาที่กำลังพิจารณาอยู่นั่นประกอบไปด้วยข้อมูลรายละเอียดจำนวนมาก ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา การแยกข้อมูลที่จำเป็นออกมา ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างที่1 แชร์กับฉัน
(จากแบบเรียน สสวท. วิทยาการคำนวณชั้น ม.1)

ห้องเรียนในโครงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 20 คน เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอม น้องนิก น้องแนน และน้องหน่อยได้นัดกันไปรับประมทานอาหารที่ร้านป้าแป๋วใกล้โรงเรียน และตกลงกันว่าไม่ว่าใครจะสั่งอะไรก็จะจ่ายค่าอาหารคนละเท่าๆกัน โดยมีรายการอาหารดังนี้

น้องนิก สั่งสลักผัก กับ น้ำมะนาวปั่น
น้องแนน สั่งข้าวผัด กับ ชาเย็น
น้องหน่อย สั่งก๋วยเตี๋ยว กับ ทับทิมกรอบ

วิธีการใช้แนวคิดเชิงนามธรรม
1. พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้
ข้อมูลทั้งหมด คือ จำนวนเพื่อนในห้องทั้งหมด , ชื่อเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน , จำนวนเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน , ราคาอาหารเครื่องดื่มแต่ละรายการของทั้งร้าน , ราคาอาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ประเภทอาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ชื่ออาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ราคาของหวานแต่ละรายการของทั้งร้าน

2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็น
ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา คือ จำนวนเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน , ราคาอาหารแต่ละรายการที่สั่ง
ข้อมูลที่ไม่จำเป็นในการแก้ปัญหา คือ จำนวนเพื่อนในห้องทั้งหมด , ชื่อเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกัน , ราคาอาหารเครื่องดื่มแต่ละรายการของทั้งร้าน , ประเภทอาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ชื่ออาหารแต่ละรายการที่สั่ง , ราคาของหวานแต่ละรายการของทั้งร้าน

3. นำข้อมูลที่จำเป็น ไปแก้ไขปัญหา
จำนวนเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกันมี 3 คน
ราคาอาหารแต่ละรายการที่สั่ง
– น้องนิก สลักผัก กับ น้ำมะนาวปั่น : 20 + 25 = 45 บาท
– น้องแนนสั่ง ข้าวผัด กับ ชาเย็น : 30 + 15= 45 บาท
– น้องหน่อยสั่ง ก๋วยเตี๋ยว กับ ทับทิมกรอบ : 34 + 20= 54บาท
รวมค่าอาหารทั้งหมด 45 + 45 + 54 = 144 บาท
จ่ายค่าอาหารเฉลี่ยคนละ 144/3 = 48 บาท


คุณลักษณะของข้อมูล

ข้อมูลคุณลักษณะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเถทคือ ลักษณะทั่วไป และลักษณะเฉพาะ

  1. ลักษณะทั่วไป คือ สถาพ รูปร่าง คุณสมบัติของสิ่งนั่นๆที่ต้องมีเหมือนกัน เช่น ลักษณะทั่วไปของน้ำคือเป็นของเหลว ไม่ว่าน้ำแดง น้ำอัดลม หรือน้ำชนิดอื่นๆ ต้องมีลักษณะเป็นของเหลวเสมอ
  2. ลักษณะเฉพาะ คือ สถาพ รูปร่าง คุณสมบัติของสิ่งนั่นๆที่มีเฉพาะตัว สามารถแยกจากสิ่งอื่นได้ เช่น ลักษณะเฉพาะของน้ำแดง คือน้ำที่มีสีแดง

ตัวอย่างที่2

จงบ่งบอกลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะ ของสิ่งของในภาพ

ลักษณะทั่วไป
1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ
2. เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขีดเขียน

ลักษณะเฉพาะ
1. ดินสอกด
1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนหรือวาดรูป
1.2 ลักษณะปลายแหลม
1.3 มีไสอยู่ภายในเป็นทำมาจากแกรไฟต์ เรียกว่าไสดินสอ
1.4 เมื่อกดจะมีไส้ออกมา
1.5 เป็นแบบตัวกด
1.6 มีสีขาว
2. ปากกา
1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนหรือวาดรูป
1.2 ลักษณะปลายแหลม
1.3 ใช้น้ำหมึกอยู่ภายใน
1.4 เป็นแบบตัวกด
1.5 มีสีขาว

จากตัวอย่าง ลักษณะทั่วไปของสิ่งของทั่งหมด ไม่ว่าจะเป็นดินสอกด , ปากกา , ยางลบ , ไสดินสอ และไม้บรรทัด จะมีลักษณะร่วมกันคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ และ เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขีดเขียน จากคุณลักษณะเหล่านี้ เราสามารถบอกได้ว่า คือ คุณลักษณะของเครื่องเขียน

ในส่วนของลักษณะเฉพาะจากตัวอย่างที่ยกมาคือ ดินสอกด และ ปากกา จะมีลักษณะที่แตกต่างจาก ยางลบ , ไสดินสอ และไม้บรรทัด แต่หากพิจารณาจะพบว่าลักษณะเฉพาะของดินสอกด และปากกา มีคุณลักษณะร่วมกันอยู่ หากมีการเปรียบเทียบของสองสิ่งนี้ ลักษณะร่วมจะกลายเป็นลักษณะทั่วไปในทันที

ตัวอย่างที่3

จงบ่งบอกลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของดินสอกด และปากกา

ลักษณะทั่วไป
1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ
2. เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขีดเขียน
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนหรือวาดรูป4. ลักษณะแท่งปลายแหลมลักษณะเฉพาะ
1. ดินสอกด
1.1 มีไสอยู่ภายในเป็นทำมาจากแกรไฟต์ เรียกว่าไสดินสอ
1.2เมื่อกดจะมีไส้ออกมา

2. ปากกา
1.1 ใช้น้ำหมึกอยู่ภายใน

จากตัวอย่างจะพบว่า ลักษณะร่วมกันระหว่างดินสอกด และปากกา จะกลายเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งของทั้งสองสิ่งไปในทันที


สรุป

ข้อมูลคุณลักษณะ สามารถแบ่งได้เป็น ข้อมูลที่จำเป็น และ ข้อมูลที่ไม่จำเป็น

คุณลักษณะ สามารถแบ่งได้เป็น คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเฉพาะ
ลักษณะทั่วไป คือ สถาพ รูปร่าง คุณสมบัติของสิ่งนั่นๆที่ต้องมีเหมือนกัน
ลักษณะเฉพาะ คือ สถาพ รูปร่าง คุณสมบัติของสิ่งนั่นๆที่มีเฉพาะตัว สามารถแยกจากสิ่งอื่นได้
ลักษณะทั่วไป และลักษณะเฉพาะ เป็นลักษณะเชิงเปรียญเทียบในกลุ่มของสิ่งที่กำลังพิจารณา

ลักษณะร่วมกันของสิ่งต่างๆ จะเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งนั่นๆ และลักษณะที่ไม่ร่วมกัน จะเป็นลักษณะเฉพาะ

อ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 – สสวท.

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: