แชร์หนังสือฟรี คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด19 – สสส

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิท 19 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การแพร่กระจาย การป้องกันและหยุดยั้ง พร้อมกับอธิบายการสร้างข้อปฎิบัติ และการสร้างสุขอนามัย และสถาพแวดล้อมที่ดีในการป้องกัน

คู่มือแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
1. ความรู้เรื่องโรคโควิด-19
2. ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
3. การให้สุขศึกษาในโรงเรียน
4. อนามัยสิ่งแวดล้อม

ดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ สสส. >> Download

Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: