ระบบพิกัด (Coordinates system)

พิกัด (Coordinates) คือค่าของตัวเลขที่ระบุตำแหน่งบนระนาบ(พื้นที่ที่แบนเรียบ)

ระบบพิกัด (Coordinates system) คือ วิธีการอย่างเป็นระบบ ที่ใช้ตัวเลขหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง เพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบพิกัดมีหลายแบบ

  1. ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนระนาบโดยอ้างถึงตัวเลข 2 จำนวน ซึ่งแต่ละจำนวนเรียกว่า พิกัด X และ พิกัดY ของจุดนั้น และเพื่อที่จะกำหนดพิกัดของจุด จะต้องมีเส้นแกนสองเส้นตัดกันเป็นมุมฉากที่จุดกำเนิด สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (xy

*จุดกำเนิด คือ จุดตัดของพิกัดตำแหน่งที่ศูนย์ หรือ จุดตัดที่แบ่งพิกัดออกเป็นด้านลบและบวก

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Cartesian-coordinate-system.svg/800px-Cartesian-coordinate-system.svg.png

ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติ  คือการเพิ่มมิติสูง หรือ พิกัด Z สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของคู่อันดับ (xy, z) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Rectangular_coordinates.svg/800px-Rectangular_coordinates.svg.png

2. ระบบพิกัดเชิงขั้ว (Polar coordinate system) เป็นระบบที่ใช้กำหนดตำแหน่งของจุดโดยอ้างอิงจากมุม และระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Coordonnees_polaires_plan.svg/800px-Coordonnees_polaires_plan.svg.png

พิกัด r (รัศมี) คือระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังตำแหน่งของจุด

พิกัด θ (มุมทิศ) คือขนาดของมุมที่อยู่ระหว่างแกนเชิงขั้ว กับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมต่อจุดกำเนิดกับจุด P โดยปกติจะวัดทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งจะได้ 0° ≤ θ < 360°

3. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems) เป็นระบบพิกัดที่กำหนดตำแหน่งต่างๆ บนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกตำแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์กำเนิดของละติจูดและลองจิจูดที่กำหนดขึ้นสำหรับศูนย์กำเนิดของละติจูด (Origin of latitude)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/FedStats_Lat_long.png

การแปลงระบบพิกัดเชิงขั้วเป็นระบบพิกัดคาร์ทีเซียน

ค่าของพิกัดเชิงขั้ว r และ θ สามารถแปลงเป็นพิกัดคาร์ทีเซียน x and y โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ Sin และ Cos:

x = r Cos θ และ y = r Sin θ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Polar_to_cartesian.svg/800px-Polar_to_cartesian.svg.png

สรุป ระบบพิกัด คือวิธีการระบุตำแหน่งของจุด หรือจุดศูนย์กลางของสิ่งของต่างๆ โดยระบบพิกัดมีหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

One thought on “ระบบพิกัด (Coordinates system)

  1. วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ ป.4
    ระบบพิกัด (Coordinates system)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: