ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)

ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาโปรแกรม คือ ภาษาที่มนุษณ์สร้างขึ้นเพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ปฎิบัติงานตามต้องการ โดยภาษาคอมพิวเตอร์มีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากเป็นเพียงตัวเลข 0,1 ไปจนกลายเป็นภาษาที่มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น และมีความผิดพลาดน้อยลง

ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 3 ระดับ คือ

  1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) เป็นภาษาเริ่มแรกสุด และเป็นภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจคำสั่งได้ ภาษาเครื่องจะแทนข้อมูลและคำสั่งในโปรแกรมด้วยกลุ่มของตัวเลข 0 และ 1 หรือ เรียกว่าเลขฐาน 2
    1. เลข 0 แทนการปิด (Off) สัญญาณไฟฟ้า
    2. เลข 1 แทนการเปิด (On) สัญญาณไฟฟ้า

ตัวอย่างภาษาเครื่อง เช่น 10000010001001110101 …. 01

ดังนั้นภาษาเครื่องจึงเป็นภาษาที่ทำงานได้เร็วที่สุด เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ทันที แต่มีข้อเสียคือมนุษย์ไม่สามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้ยาก เป็นอุปสรรค์ในการพัฒนา

2. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) เนื่องจากภาษาเครื่อง เป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ยาก ทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโปรแกรมในระดับถัดไป เรียกภาษาใหม่นี้ว่า ภาษาแอสแซมบลี ( Assembly Language) โดยเปลี่ยนจากชุดคำสั่งเลขฐาน 2 ให้กลายเป็นชุดคำสั่งภาษาอังกฤษ และตำแหน่งใน memory ด้วยชื่อตัวแปร

โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสแซมบลีไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีได้ จึงต้องมีตัวแปลภาษา จากภาษาแอสแซมบลี เป็น ภาษาเครื่องก่อน เรียกว่า แอสแซมเบลอร์ (Assembler)

ถึงแม้ภาษาแอสแซมบลีจะใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนา แต่ยังเป็นคำสั่งที่มีความเฉพาะเจาะ และลงลึกถึงการทำงานใน Hardware จึงยังยากที่จะมนุษย์จะทำความเข้าใจ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาภาษาในระดับถัดไป

3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) เป็นภาษาที่มีความคล้ายคลึงกับภาษามนุษย์ สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ทันที ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่เรารู้จักกันดี เช่น C , C++ , Java และ Python เป็นต้น

เช่นเดียวกับภาษาระดับต่ำ คือคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจได้ทันที ภาษาระดับสูงจึงต้องมีตัวแปลภาษา เพื่อเป็นเป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Compiler และ Interpreter


สรุป

ภาษาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอยู่ตลอด จากภาษาเครื่อง ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ จนเป็นภาษาขั้นสูง ที่มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที จากภาษาที่มีความยุ่งยาก เป็นภาษาที่เรียบง่าย และพัฒนาภาษาให้มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับงานมากขึ้น

การพัฒนาโปรแกรม จึงต้องเลือกภาษาที่เหมาะสมกับงาน และเทคโนโลยีที่เลือกใช้ด้วย

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

One thought on “ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)

  1. วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ ม.1
    ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: