การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และผังงาน (Flowchat)

การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และ ผังงาน (Flowchat) คือ เครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือความคิด เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ
ช่วยให้สามารถวางแผนการแก้ปัญหา และพัฒนาโปรแแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ ดดยเฉพาะปัญหา หรือโปรแกรมที่ซับซ้อน

รหัสลำลอง (Pseudocode)

การถ่ายทอดความคิด จากจุดเริ่มต้น การทำงานตามลำดับก่อนหลัง ไปจนถึงจุดสิ้นสุด โดยการถ่ายทอดจะอยู่ในรูปของข้อความที่เรียงกันเป็นลำดับ

ตัวอย่าง รหัสลำลอง คำนวนพื้นที่วงกลม

จากตัวอย่าง จะเห็นว่า การเขียน Pseudocode ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ (ใช้ได้ทุกภาษา ไทย-อังกฤษ) , ไม่ขึ้นการรูปแบบ

แต่ Pseudocode จะมีจุดร่วมกัน 3 อย่าง คือ

 1. จุดเริ่มต้น
 2. การอธิบายขั้นตอนที่สั้น ชัดเจน และเป็นลำดับ
 3. จุดสิ้นสุด

ข้อดี

 1. สามารถทำความเข้าใจ แยกแยะปัญหาได้ง่าย
 2. ใช้ถ่ายทอดความคิด กระบวนการและแสดงลำดับการทำงานได้ชัดเจน
 3. ใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข ก่อนนำไปปฎิบัติได้
 4. ทีมงานสามารถทำความเข้าใจ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง และนำไปปฎิบัติได้ง่าย
 5. ไม่ขึ้นกับภาษา

ผังงาน (Flowchat)

การอธิบายขั้นตอนวิธีการทำงาน ในรูปแบบของสัญลักษณ์ เส้นเชื่อมความสัมพันธ์ และข้อความอธิบาย

สัญลักษณ์ ถูกกำหนดโดย ANSI หรือ The American National Standard Institute เพื่อให้ใช้งานเป็นมาตรฐานเดียวกันในการเขียงผังงาน

สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับเขียนผังงาน
https://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart

ตัวอย่าง

ข้อดี

 1. ใช้สัญลักษณ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 2. สามารถทำความเข้าใจ แยกแยะปัญหาได้ง่าย
 3. ใช้ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ แสดงลำดับการทำงานได้ชัดเจน
 4. ใช้ในการทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข ก่อนนำไปปฎิบัติได้
 5. ทีมงานสามารถทำความเข้าใจ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุง และนำไปปฎิบัติได้ง่าย
 6. ไม่ขึ้นกับภาษา

หลักการเขียนผังงานที่ดี

 1. ใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. เรียงลำดับผังงาน และลูกศร โดยมีทิศทางจากบน ลง ล่าง และ จากซ้าย ไป ขวา
 3. คำอธิบายสั้น เข้าใจง่าย (หากจำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม ให้ใส่ใน Comment)
 4. ไม่โยงเส้นทิศทางไกลเกินไป ให้ใช้จุดเชื่อมช่วย
 5. ไม่โยงเส้นทิศทางทับกันไปมา ทำให้สับสน
 6. ในกรณีที่โปรแกรมมีความซับซ่อน ให้ย่อยเป็นโปรแกรมย่อยๆ

สรุป

การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และ ผังงาน (Flowchat) คือเครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ นิยมนำมาใช้ก่อนการเขียนโปรแกรมจริง เนื่องจากความง่ายในการเข้าใจ และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย

นอกจากช่วยในการเขียนโปรแกรมแล้ว ยังสามารถนำไปใช้วางแผนการทำงานในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

อ้างอิง

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 – สสวท.

สำหรับคนที่ชอบบทความนี้ อย่าลืมกด share หรือ กด like ที่ช่อง Fackbook: https://www.facebook.com/KidsCodeOnlineTH/ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ

2 thoughts on “การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และผังงาน (Flowchat)

 1. วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ ม.1
  การเขียนรหัสลำลอง (Pseudocode) และผังงาน (Flowchat)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: