กิจกรรม Scratch#2: เกมบวกเลข v.1

กิจกรรม Scratch ง่ายๆ ได้ทั้งโปรแกรม และ คณิตศาสตร์

ในกิจกรรมนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยใช้คำสั่ง

 • Random (สุ่ม)
 • Operators ( ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ )

Step 1 สร้างตัวแปร เพื่อเก็บตัวเลข

 1. สร้างตัวแปร โดยเลือกที่ Make a Variable

2. สร้างตัวแปร Number1 และ Number2 ตามลำดับ

3. ได้ตัวแปร ดังภาพ

Step 2 สุ่มตัวเลข โดยใช้คำสั่ง Random

 1. เมื่อเริ่มเกม จะต้องมีการกำหนดตัวเลขที่ได้จากการสุ่ม ให้กับตัวแปร Number1 และ Number 2

ค่าของ Number 1 และ Number2 ได้จากการสุ่มค่า โดยใช้คำสั่ง pick random ที่อยู่ใน Operators

คำสั่ง pick random จะทำการสุ่มตัวเลข ระหว่างค่าที่กำหนด เช่นดังรูป จะสุ่มตัวเลข 1 ถึง 100

สำหรับเด็กอนุบาล อาจจะสุ่มเลข 1 ถึง 20

ระดับ ประถมวัย อาจสุ่มตัวเลขได้ 1 ถึง 100 หรือ มัธยม สุ่มตัวเลขได้ 0 ถึง 1000 หรือมากกว่า

2. ตัวละครแมว จะถามโจทย์บวกเลข กับผู้เล่น โดยใช้การเชื่อมประโยคด้วยคำสั่ง Join

Step 3 ตรวจสอบคำตอบ

 1. ตัวละครแมวจะรอรับคำตอบจากผู้เลข แล้วนำมาตรวจสอบ

การตรวจคำตอบ เกิดจากนำค่า Number1 มาบวกกับ Number2 แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับคำตอบของผู้เล่น (answer)

Step 4 แสดงผลลัพท์ ว่า ถูก หรือ ผิด

 1. เลือกตัวละคร Sprite

2. กำหนดให้ ถ้าคำตอบถูก ให้ broadcast (correct) and wait

ถ้าคำตอบผิด ให้ broadcast (wrong) and wait

3. กำหนดให้ตัวละคร sprite ถูก ผิด ให้แสดงเมื่อได้รับ message broadcast ดังรูป

ได้รับ message (correct) ให้แสดง และส่งเสียง 1 วินาที และซ่อนดังเดิม

ได้รับ message (wrong) ให้แสดง และส่งเสียง 1 วินาที และซ่อนดังเดิม

5. กำหนด Loop ให้ตัวละครแมว ทำการตั้งโจทย์คำภามซ้ำ

Step 5 คะแนน

 1. สร้างตัวแปรคะแนน

2. เริ่มต้นให้คะแนน เป็น 0

3. ถ้าตอบถูกให้คะแนนเพิ่มขึ้นทีละ 1 คะแนน

นอกจากนี้ น้องๆยังสามารถเพิ่มเติมโจทย์เป็น ลบ คูณ หรือหาร ได้อีกด้วย

จบแล้ว สำหรับการสร้างเกมบวกเลขง่ายๆ ด้วย Scratch สามารถเข้าไปดูตัวอย่างจริงได้ที่ https://scratch.mit.edu/studios/24994011/ แล้วพบกันใหม่ใน กิจกรรมหน้าครับ

สามารถติดตามเราได้ที่

Web:  https://kids-code-online.com/

Facebook:  https://facebook.com/KidsCodeOnlineTH

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCZNyFZxGLQGBsNcmY7yuiVg

One thought on “กิจกรรม Scratch#2: เกมบวกเลข v.1

 1. การเขียนโปรแกรม SCRATCH
  กิจกรรม Scratch#2: เกมบวกเลข v.1

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: