เปลี่ยน Scratch Block เป็น Python Code กันเถอะ

หากมองจากภายนอก จะรู้สึกว่า Scratch กับ Python มีความแตกต่างกันมาก จนเหมือนจะไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกัน ทั้งในรูปแบบการเขียน (Blockly กับ Textbase) , จุดประสงค์ (การเรียนการสอน กับ ใช้งาน) ,การใช้งาน (แอนิเมชัน และ เกม ในรูปแบบง่าย ๆ กับ ใช้งานที่หลากหลาย)

แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ดังนั้นทั้ง Scratch และ Python จึงมีรูปแบบคำสั่งการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเหมือนกัน

ดังนั้นวันนี้เราจะมาเทียบคำสั่งที่เหมือนกันของ Scratch และ Python กัน มาลุยกันเลย

Variable (ตัวแปร) ใช้ในการเก็บข้อมูล

Arithmetic (ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ )

Operators ( ตัวดำเนินการทางตรรกะศาสตร์)

Conditionals (การกำหนดเงื่อนไข)

Loops (การทำซ้ำ)

นอกจากภาษา Python แล้ว พื้นฐานคำสั่งของภาษา Scratch ยังเหมือนกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆอีก เช่น JAVA , C , C# เป็นต้น

ดังนั้นการเรียนรู้ และเริ่มเรียนด้วย Scratch สามารถนำไปต่อยอด เพื่อศึกษาภาษาอื่นๆได้อีกมากมาย เพราะ Coding คือกระบวนคิด ไม่ขึ้นกับภาษาและเครื่องมือ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าครับ

One thought on “เปลี่ยน Scratch Block เป็น Python Code กันเถอะ

  1. การเขียนโปรแกรม PYTHON SCRATCH
    เปลี่ยน Scratch Block เป็น Python Code กันเถอะ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: