วิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1


บทที่ 1

 • เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 2

 • เล่าเหตุการณ์ หรือเรื่องราวได้อย่างถูกต้องตามลำดับ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 3

 • แก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 4

 • แก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วน
 • เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 5

 • ชื่อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
 • วิธีใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
 • วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 6

 • แก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนจากปัญหาที่มีเป้าหมายต่อเนื่องมากกว่า 1 เป้าหมาย
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 7

 • ค้นหาสิ่งของจากภาพหรือสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบ
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 8

 • แสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและครบถ้วน จากปัญหาที่มีเงื่อนไข
 • อธิบายแบบฝึกหัด


บทที่ 9

 • เปิด ปิด และบันทึกไฟล์
 • วาดรูปโดยใช้โปรแกรมกราฟิก
 • อธิบายแบบฝึกหัด
%d bloggers like this: